Wyposażenie

Jesteś tutaj

Chcąc dostarczyć pacjentom najlepszą jakość trzeba nieustannie inwestować w nowy sprzęt i aparaturę medyczną.
Wyposażenie w BRZYSKI DENTAL CARE  jest innowacyjne zarówno w skali kraju jak i świata.
Jest to potwierdzone odpowiednimi certyfikatami.

Na przykład:

  • mikroskop zabiegowy Seliga
  • radiowizjografia Kodak 6100 to niekwestionowany lider pod względem nowoczesności rozwiązań, bezpieczeństwa i jakości.
  • fizjodyspenser chirugiczny NSK SurgicPro